LIST OF PAST CHAIRMAN & SECRETARY OF JAIPUR BRANCH OF CIRC OF ICAI

LIST OF PAST CHAIRMAN & SECRETARY OF JAIPUR BRANCH OF CIRC OF ICAI
Year Chariman Secretary
1972-73 CA K. S.  Garg CA Y.K. Sharma
1973-74 CA K. S.  Garg CA Y.K. Sharma / CA. M. C. Gupta
1974-75 CA K. S.  Garg CA M. C. Gupta
1975-76 CA S. D. Pandey CA C. L. Jhanwar
1976-77 CA C. L. Jhanwar CA T.C. Jain
1977-78 CA C. L. Jhanwar CA J. K. Singhal
1978-79 CA J. K. Singhal CA S. R. Surana
1979-80 CA N. L. Bansal CA C. R. Mehta
1980-81 CA C. R. Mehta CA Rajendra Sharma
1981-82 CA B. M. Dasot CA Anil Mathur
1982-83 CA D C Jain CA R. N. Goyal
1983-84 CA B C Bhandari CA R. K. Agarwal
1984-85 CA B C Bhandari CA Shyam Lal Agarwal
1985-86 CA Ramesh Bhandari CA Sunil Bhargava
1986-87 CA D. P. Gupta CA Pramod Patni
1987-88 CA Sunil Bhargava CA D. R. Mohnot
1988-89 CA J. M. Vyas CA Vijay Kant Jain
1989-90 CA Vijay Kant Jain CA Rakesh Kumar Rastogi
1990-91 CA S. L. Gangwal CA Rajeev Sogani
1991-92 CA P. P. Pareek CA Prakash Sharma
1992-94 CA Pramod Patni CA Sanjay Kumar Ghiya
1994-95 CA B. M. Dasot CA Pradeep Jain
1995-96 CA J. S. Rathore CA Rajesh Mangal
1996-97 CA Pradeep Jain CA G R Mohnot
1997-98 CA Anil Kumar Gupta CA Satish Sareen
1998-99 CA Ravindra Raniwala CA R L Goyal
1999-00 CA Sunil Jain CA Vimal Chopra
2000-01 CA R. A. Sharma CA Rajesh Deedwania
2001-02 CA Sanjiv Agarwal CA Vijay Garg
2002-03 CA J. K. Agrawal CA Rohit Badaya
2003-04 CA Vikas Rajvanshi CA G.P. Gupta
2004-05 CA Satish Kumar Gupta CA Manoj Agarwal
2005-06 CA Ravindra Badaya CA Natwar Sarda
2006-07 CA Natwar Sarda CA Anju Sultania
2007-08 CA Anil Kr. Khandelwal CA Nitin Vyas
2008-09 CA Pawan Parashar CA Suresh Garg
2009-10 CA R P Vijay CA Sharad Kabra
2010-11 CA C L Yadav CA Deepika Agarwal
2011-12 CA Rakesh Jhalani CA Ashok Kumar Jain (Harkawat)
2012-13 CA Ram Manohar CA Ashok Kumar Jain (Harkawat)
2013-14 CA Pramod Kumar Boob CA Shailendra Agarwal
2014-15 CA Gautam Sharma CA Shailendra Agarwal
2015-16 CA Vipin Gangwal CA Ram Manohar Gupta
2016-17 CA Dinesh Kumar Jain CA Sanjay Kumar Maheshwari
2017-18 CA Abhishek Sharma CA Sanjay Kumar Maheshwari
2018-19 CA Ankit Jain CA Sanjay Kumar Maheshwari
2019-20 CA Lokesh Kasat CA Kuldeep Gupta
2020-21 CA Anil Kumar Yadav CA Kuldeep Gupta
hello